Цени на билети и услуги

 

ЕДИНИЧЕН БИЛЕТ:

- За възрастен - 5.00 лв. 

- За възрастен при група над 10 души - 4.00 лв.

- За възрастен - Епископската базилика на Филипопол - 12.00 лв. 

- За възрастен при група над 10 души - Епископската базилика на Филипопол - 10.00 лв.

- За ученици и студенти - 2.00 лв. 

- Ученици и студенти при група над 10 души - 1.00 лв. 

- За ученици и студенти - Епископската базилика на Филипопол - 5.00 лв. 

- Ученици и студенти при група над 10 души - Епископската базилика на Филипопол - 3.00 лв. 

- Фамилен билет /родители с деца от 7г.- 16г./ - 10.00 лв. 

- Фамилен билет /родители с деца от 7г.- 16г./ - Епископската базилика на Филипопол - 24.00 лв. 

 

КОМБИНИРАН БИЛЕТ за посещение на Малката раннохристиянска базилика на Филипопол и Епископската базилика на Филипопол:

- За възрастни, Малката раннохристиянска базилика на Филипопол и Епископската базилика на Филипопол - 15.00 лв.

- За възрастни, Малката раннохристиянска базилика на Филипопол и Епископската базилика на Филипопол, при групa  над 10 души - 14.00 лв.

- За учащи, Малката раннохристиянска базилика на Филипопол и Епископската базилика на Филипопол - 6.00 лв.

- За учащи, Малката раннохристиянска базилика на Филипопол и Епископската базилика на Филипопол, при групa  над 10 души - 5.00 лв.

- Фамилен комбиниран билет, Малката раннохристиянска базилика на Филипопол и Епископската базилика на Филипопол (родители с деца от 7 до 16 години) - 30.00 лв.

 

КОМБИНИРАНИ БИЛЕТ за посещение на 5 обекта по избор в Стария град /с изключение на Малката раннохристиянска базилика на Филипопол и Епископската базилика на Филипопол/:

- За възрастни - 15.00 лв.

- За възрастни, при групa над 10 души - 14.00 лв.

- За учащи - 5.00 лв.

- Фамилен комбиниран билет (родители с деца от 7 до 16 години) - 30.00 лв.

КОМБИНИРАН БИЛЕТ за посещение на 5 обекта по избор в Стария град и прожекционна зала на Римски стадион /пл. "Римски стадион" - Сфендона/

- За възрастни - 19.00 лв.

- За възрастни, при организирани групови посещения над 10 души - 18.00 лв.

- За ученици и студенти - 7.00 лв.

КОМБИНИРАН БИЛЕТ за посещение на източен сектор от Римски стадион /търговска сграда на ул. "Княз Александър I" 11/ и прожекционна зала /пл. "Римски стадион" - Сфендона/

- За възрастни - 6.00 лв.

- За възрастни, при организирани групови посещения над 10 души - 5.00 лв.

- За възрастни, при организирани групови посещения над 20 души - 4.00 лв.

- За учащи - 3.00 лв.

- За учащи над 10 човека - 2.00 лв.

ЦЕНИ ЗА КИНОПРОЖЕКЦИИ НА Римския стадион - Сфендона

- ЗА ВЪЗРАСТЕН - 6.00 ЛВ.

- ЗА ВЪЗРАСТНИ НАД 10 ДУШИ - 4.80 ЛВ.

- ЗА ВЪЗРАСТНИ НАД 20 ДУШИ - 3.60 ЛВ.

- ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ - 2.40 ЛВ.

- УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ (НАД 10 ДУШИ) - 1.20 ЛВ. 

 

ЧАСОВЕ НА 3D ПРОЖЕКЦИИТЕ

СУТРЕШНИ ПРОЖЕКЦИИ: 10:00, 10:40, 11:20, 12:00

СЛЕДОБЕДНИ ПРОЖЕКЦИИ: 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00

 

 

БЕЗПЛАТНИ ПОСЕЩЕНИЯ:

- ВСЕКИ ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА ЗА УЧАЩИ И ПЕНСИОНЕРИ;

- ДЕЦА ДО 7 ГОДИНИ;

- ХОРА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ /СТЕПЕН НА ИНВАЛИДНОСТ НАД 50%/;

- ЗА ВОДАЧИ НА ОРГАНИЗИРАНИ ГРУПИ НАД 10 ДУШИ;

- ЧЛЕНОВЕ НА ИКОМ, ИКОМОС, АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ;

- ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖУРНАЛИСТИ – СРЕЩУ СЪОТВЕТНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ;

- ДАРИТЕЛИ, БИВШИ И НАСТОЯЩИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОИ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“;

- ОФИЦИАЛНИ ДЕЛЕГАЦИИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ;

- 6 СЕПТЕМВРИ – ПРАЗНИК НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ГРАД ПЛОВДИВ;

- ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ;

- ПЛОВДИВСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ.

 

 

Повече информация за прожекциите и филма:

моб.: +359 876 662 881

e-mail: ancientstadium@oldplovdiv.bg

www.ancient-stadium-plovdiv.eu

 

ЕКСКУРЗОВОДСКИ БЕСЕДИ

- Беседа за един обект - 15.00 лв.

- Беседа по комбиниран билет "Римски стадион" - 15.00 лв.

- Беседа по комбиниран билет "5 обекта по избор в Стария град с изключение на Малката раннохристиянска базилика на Филипопол и Епископската базилика на Филипопол"  или по комбиниран билет "Малката раннохристиянска базилика на Филипопол и Епископската базилика на Филипопол" /за група до 20 човека/ - 50.00 лв.

- Обиколна беседа на територията на Стария град или град Пловдив без посещение на обекти /за група до 20 човека, до 90 мин./- 90.00 лв.

 

ЗА СНИМАЧНА ДЕЙНОСТ

- Професионално заснемане на един експонат с цел публикация. Експонати, носещи авторско право, подлежат на допълнително договаряне с носителя на авторското право - 60.00 лв.

- Заснемания на експонати - 12.00 лв.

- Любителско заснемане с фотоапарат - 6.00 лв.         

- Любителско заснемане с видеокамера - 12.00 лв.

- За заснемане фотосесии  в обектите, музейните къщи, дворове - за 1 час - 120.00 лв.

Заснемане на видео клип/телевизионни снимки в обектите, музейните къщи, дворове - за 1 час - 200.00 лв.

* Забележка: По време на фотосесия обектът не се затваря за посещения.

- За киноснимки - интериор на снимачен ден - 1800.00 лв.

- За киноснимки - екстериор на снимачен ден - 1200.00 лв.   

 

ОРГАНИЗИРАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ

 

I. ОРГАНИЗИРАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КУЛТУРНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КОНФЕРЕНТНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИ КЪЩИ:

1. Организиране провеждането на културни, образователни и конферентни дейности във възрожденски къщи:

- До 1 час - 72.00 лв.

- До 2 часа - 144.00 лв.

- До 4 часа - 240.00 лв.

- На ден - 420.00 лв.

2. Представяне на изложби в изложбени зали до 7 дни - 240.00 лв.

3. Представяне на изложби в дворни пространства до 7 дни - 120.00 лв.

4. Провеждане на културни събития, творчески работилници и занимания, образователни програми и други в изложбени зали и дворни пространства, на ден - 144.00 лв.

5. Провеждане на културни събития, творчески работилници и занимания, образователни програми и други в изложбени зали и дворни пространства, за два дни - 240.00 лв.

6. Провеждане на културни събития, творчески работилници и занимания, образователни програми и други в изложбени зали и дворни пространства, за три дни - 360.00 лв.

7. За провеждане на сватбени и други тържества - 720.00 лв.

8. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак - 300.00 лв.

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ НА АНТИЧЕН ТЕАТЪР:

1. За провеждане на мероприятия на ден - 3240.00 лв.

2. За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата на ден - 1620.00 лв.

3. За провеждане на мероприятия от държавни културни институти на ден - 1080.00 лв.

4. За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата на ден от държавни културни институти на ден - 540.00 лв.

5. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак - 1200.00 лв.

ВИП гримьорна за мероприятия  на Античен театър – Пампорова къща, ул. Цар Ивайло № 2

1.  За организатори на мероприятия на ден - 360.00 лв.

2.  За организатори на мероприятия  за период от 5 дни - 1200.00 лв.

3.  За организатори на мероприятия от държавни културни институти на ден - 180.00 лв.

4.  За организатори на мероприятия от държавни културни институти за период от 5 дни - 600.00 лв.

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ НА МАЛКАТА РАННОХРИСТИЯНСКА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ:

1. За провеждане на мероприятия на ден - 1200.00 лв.

2. За провеждане на културни мероприятия – до 4 часа - 600.00 лв.

3. За провеждане на културни мероприятия – до 2 часа - 300.00 лв.

4. За провеждане на културни мероприятия, с ползване само на двора или само сградата на базиликата – на ден - 600.00 лв.

5. За провеждане на културни мероприятия, с ползване само на двора или само сградата на базиликата – до 4 часа - 300.00 лв.

6. За провеждане на културни мероприятия, с ползване само на двора или само сградата на базиликата – до 2 часа - 150.00 лв.

7. Представяне на изложби до 7 дни- 240.00 лв.

8. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак- 300.00 лв.

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ НА ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ:

1. За провеждане на културни мероприятия, ет. 1 абсидно пространство – до 2 часа - 360.00 лв.

2. За провеждане на културни мероприятия, ет. 1 абсидно пространство – до 4 часа - 600.00 лв.

3. За провеждане на културни мероприятия, ет. 2 – до 2 часа - 360.00 лв.

4. За провеждане на културни мероприятия, ет. 2 – до 4 часа - 600.00 лв.

5. За провеждане на мероприятия, Мецанин - Зала за временни изложби и събития – до 2 часа - 180.00 лв.

6. За провеждане на мероприятия, Мецанин - Зала за временни изложби и събития – до 4 часа - 300.00 лв.

7. Провеждане на творчески работилници и занимания, образователни програми и други в зона "Класна стая" – за 1 час - 96.00 лв.

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ НА РИМСКИ СТАДИОН /пл. "Римски стадион" - Сфендона/:

1. За провеждане на културни мероприятия на ден - 360.00 лв.

2. За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата на ден - 180.00 лв.

3. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак- 300.00 лв.

 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕКСЕЛСИОР /подземен етаж - западен сектор от Римския стадион/

1. За провеждане на мероприятия до 2 часа - 144.00 лв.

2. За провеждане на мероприятия до 4 часа - 240.00 лв.

3. Представяне на изложби до 7 дни - 288.00 лв.

4. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак - 240.00 лв.

 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ В ТЪРГОВСКА СГРАДА, УЛ. "КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I" N 11 - ИЗТОЧЕН СЕКТОР ОТ РИМСКИ СТАДИОН

1. За провеждане на мероприятия до 2 часа - 144.00 лв.

2. За провеждане на мероприятия до 4 часа - 240.00 лв.

3. Представяне на изложби до 7 дни - 288.00 лв.

4. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак - 240.00 лв.

 

ПОЛЗВАНЕ И КОПИРАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ АРХИВ, КСЕРОКС И МУЛТИМЕДИЯ, СПРАВКИ

 

I. ПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ АРХИВ, НА МЯСТО

1. От собственици на недвижими културни ценности / на страница - 4.80 лв.

2. От други физически и юридически лица / на страница - 9.60 лв. 

3. Ксерокопие на цялостната документация от техническия архив / на страница - 12.00 лв.

 

II. КСЕРОКС УСЛУГИ /ФОРМАТ А4 - НА КОПИЕ/

1. Едностранно - 0.06 лв.

2. Двустранно - 0.09 лв.

3. Сканиране /на страница/ - 1.20 лв.

 

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЯ

1. До 1 час - 24.00 лв.

2. До 4 часа - 48.00 лв.

3. Над 4 часа - 96.00 лв.

 

Вижте цялата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на ОИ "Старинен Пловдив"

 

Повече информация за организация и запитвания за мероприятия на:

моб.: +359 876 536 222

e-mail: events@oldplovdiv.bg

Заявление за ползване на обект може да разпечатате от тук:

Заявление/Декларация ФЛ

Заявление/Декларация ЮЛ

 Адрес: гр.Пловдив ул."Константин Стоилов" № 57    виж на карта
тел. + 359 (0) 32 627 082

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:  Вторник - Неделя   9:00 - 17:30 часа

Април - Октомври:  Вторник - Неделя   9:30 - 18:00 часа

Обедната почивка на обекта е от 12:30 до 13:00 часа

Цени на билети и услуги: oldplovdiv.bg/tickets

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив 4000,  ул. "Цар Ивайло" №4    
тел.   + 359 32 621 040

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9:00 - 17:30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9:30 - 18:00 часа

Цени на билети и услуги: oldplovdiv.bg/tickets

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив 4000, ул."Артин Гидиков" №4
тел.   + 359 32 628 998

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Вторник - Неделя    9:00 - 17:30 часа

Април - ОктомвриВторник - Неделя   9:30 - 18:00 часа

Обедната почивка на обекта е от 12:30 до  13:00 часа

Цени на билети и услуги: oldplovdiv.bg/tickets

 

Заявка за посещение Още

 

Адрес:  гр.Пловдив 4000,  бул."Съборна" №16   
Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Вторник - Неделя    9:00 - 17:30 часа

Април - ОктомвриВторник - Неделя  9:30 - 18:00 часа

Обедната почивка на обекта е от 12:30 до 13:00 часа

Цени на билети и услуги: oldplovdiv.bg/tickets

 

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив,  ул."Цанко Лавренов" № 3     виж на карта
тел. + 359 (0) 32 626 216

Работно време:

Ноември - Март:    Вторник - Петък    9:00 - 17:30 часа

Април - ОктомвриВторник - Петък   9:30 - 18:00 часа

Обедна почивка на обекта е от 13:00 до 13:30 часа

Цени на билети  и услуги: oldplovdiv.bg/tickets

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив 4000,  пл."Римски стадион" 
тел.   + 359 876 662 881

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9:30 - 17:30 часа

Април - Октомври:  Понеделник - Неделя   9:30 - 18:00 часа

Цени на билети и услуги: oldplovdiv.bg/tickets

 

Заявка за посещение Още

 

Адрес: гр.Пловдив ул."Кирил Нектариев" № 15   виж на карта
тел. + 359 32 635 381

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:      Вторник - Петък    9:00 - 17:30 часа

Април - Октомври:  Вторник - Петък   9:30 - 18:00 часа

Обедна почивка на обекта е от 13:00 до 13:30 часа

Цени на билети и услуги: oldplovdiv.bg/tickets

 

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив,  ул."Съборна" № 18     виж на карта
тел. + 359 (0) 32 635 308

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Вторник - Неделя    9:00 - 17:30 часа

Април - ОктомвриВторник - Неделя   9:30 - 18:00 часа

Обедна почивка на обекта е от 12:30 до 13:00 часа

Цени на билети и услуги: oldplovdiv.bg/tickets

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив бул."Княгиня Мария Луиза" № 31 A
тел. + 359 876 662 882

Работно време:

Ноември - Март:   Понеделник - Неделя    9:00 - 17:30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9:00 - 18:00 часа

Обедна почивка: 12:30 - 13:00

Цени на билети и услуги: oldplovdiv.bg/tickets

Заявка за посещение Още

Понастоящем обектът е отворен за безплатни посещения.    

Заявка за посещение Още

Адрес: гр.Пловдив ул."Тодор Самодумов" № 3 А виж на карта
тел. + 359 (0) 32 660 160

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9:00 - 17:30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9:30 - 18:00 часа

Обедна почивка на обекта е от 13:00 до 13:30 часа

Цени на билети и услуги: oldplovdiv.bg/tickets

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив 4000,  бул."Княгиня Мария Луиза" №2    
тел.   + 359 876 662 900, bishopbasilica@oldplovdiv.bg

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9:00 - 17:30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9:00 - 18:00 часа

Цени на билети и услуги: oldplovdiv.bg/tickets

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив 4000, Търговски център на ул. Княз Александър I №11
тел.   + 359 876 662 881

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    10:00 - 18:30 часа

Април - Октомври:  Понеделник - Неделя   10:00 - 18:30 часа

Обедна почивка:  13:00 - 13:30 ч.

 

Цени на билети и услуги: oldplovdiv.bg/tickets

Заявка за посещение Още
Календар на събитията  

Календар и събития