Обща информация за билети

 

ЦЕНИ НА БИЛЕТИ И ЕКСКУРЗОВОДСКИ БЕСЕДИ

 

 ПОСЕЩЕНИЯ НА ЕДИН ОБЕКТ:

- За възрастен - 5.00 лв. 

- За възрастен при група над 10 души - 4.00 лв.

- За ученици и студенти - 2.00 лв. 

- Ученици и студенти при група над 10 души - 1.00 лв. 

- Фамилен билет / родители с деца от 7г.-16г./ - 10.00 лв. 

 

 

КОМБИНИРАН БИЛЕТ за посещение на до 5 обекта по избор:

- За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария Град, с изключение на Малка базилика и Епископска базилика - 15.00 лв.

- За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария Град, при организирани групови посещения над 10 души /на човек/, с изключение на Малка базилика и Епископска базилика - 14.00 лв.

- За ученици и студенти, за 5 обекта по избор в Стария Град, с изключение на Малка базилика и Епископска базилика  - 5.00 лв.

- Фамилен комбиниран билет за 5 обекта по избор в Стария Град /родители с деца от 7г.-16г./, с изключение на Малка базилика и Епископска базилика - 30.00 лв.

 

КОМБИНИРАН БИЛЕТ за посещение на до 5 обекта по избор и прожекционна зала на Римски стадион:

- За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария Град /с изключение на Малка базилика и Епископска базилика/ и прожекционна зала на Римски стадион - 19.00 лв.

- За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария Град /с изключение на Малка базилика и Епископска базилика/ и прожекционна зала на Римски стадион, при организирани групови посещения над 10 души - 18.00 лв.

- За ученици и студенти, за 5 обекта по избор в Стария Град /с изключение на Малка базилика и Епископска базилика/ и прожекционна зала на Римски стадион - 7.00 лв.

 

КОМБИНИРАН БИЛЕТ за посещение на къща Стамболян и прожекционна зала на Римски стадион:

- За възрастни, за къща Стамболян и прожекционна зала на Римски стадион - 6.00 лв.

- За възрастни, за къща Стамболян и прожекционна зала на Римски стадион, при група от над 10 души - 5.00 лв.

- а възрастни, за къща Стамболян и прожекционна зала на Римски стадион, при група от над 20 души - 4.00 лв.

- За ученици и студенти, за къща Стамболян и прожекционна зала на Римски стадион - 3.00 лв.

- За ученици и студенти, за къща Стамболян и прожекционна зала на Римски стадион, при група от над 10 души - 2.00 лв.

 

ЦЕНИ ЗА КИНОПРОЖЕКЦИИ НА РИМСКИЯ СТАДИОН

 

- ЗА ВЪЗРАСТЕН – 6.00 ЛВ.

- ЗА ВЪЗРАСТНИ НАД 10 ДУШИ – 5.00 ЛВ.

- ЗА ВЪЗРАСТНИ НАД 20 ДУШИ – 4.00 ЛВ.

- ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ – 3.00 ЛВ.

- УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ (НАД 10 ДУШИ) – 2.00 ЛВ. 

 

БЕЗПЛАТНИ ПОСЕЩЕНИЯ:

- ВСЕКИ ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА ЗА УЧАЩИ И ПЕНСИОНЕРИ;

- ДЕЦА ДО 7 ГОДИНИ;

- ХОРА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ /СТЕПЕН НА ИНВАЛИДНОСТ НАД 50%/;

- ЗА ВОДАЧИ НА ОРГАНИЗИРАНИ ГРУПИ НАД 10 ДУШИ;

- ЧЛЕНОВЕ НА ИКОМ, ИКОМОС, АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ;

- ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖУРНАЛИСТИ – СРЕЩУ СЪОТВЕТНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ;

- ДАРИТЕЛИ, БИВШИ И НАСТОЯЩИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОИ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“;

- ОФИЦИАЛНИ ДЕЛЕГАЦИИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ;

- 6 СЕПТЕМВРИ – ПРАЗНИК НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ГРАД ПЛОВДИВ;

- ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ;

- ПЛОВДИВСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ.

 

ЧАСОВЕ НА 3D ПРОЖЕКЦИИТЕ

 

СУТРЕШНИ ПРОЖЕКЦИИ: 10:00, 10:40, 11:20, 12:00

СЛЕДОБЕДНИ ПРОЖЕКЦИИ: 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00

 

Повече информация за прожекциите и филма:

моб.: +359 876 662 881

e-mail: ancientstadium@oldplovdiv.bg

www.ancient-stadium-plovdiv.eu

 

ЕКСКУРЗОВОДСКИ БЕСЕДИ

 

- Беседа за един обект - 15.00 лв.

- Беседа по комбиниран билет "5 обекта по избор в Стария град, с изключение на Малка базилика и Епископска базилика" или по комбиниран билет "Малка базилика и Епископска базилика" /за група до 20 човека/ - 50.00 лв.

- Обиколна беседа на територията на Стария град без посещение на обекти /за група до 20 човека, до 90 мин./- 75.00 лв.

- Обиколна беседа на територията на град Пловдив без посещение на обекти /за група до 20 човека, до 90 мин./- 75.00 лв.

 

ЗА СНИМАЧНА ДЕЙНОСТ

- Професионално заснемане на един експонат с цел публикация. Експонати, носещи авторско право, подлежат на допълнително договаряне с носителя на авторското право - 60.00 лв.

- Заснемания на експонати - 12.00 лв.

- Любителско заснемане с фотоапарат - 6.00 лв.         

- Любителско заснемане с видеокамера - 12.00 лв.

- За заснемане фотосесии  в обектите, музейните къщи, дворове – за 1 час - 120.00 лв.

Заснемане на видео клип/телевизионни снимки в обектите, музейните къщи, дворове – за 1 час - 200.00 лв.

* Забележка: По време на фотосесия обектът не се затваря за посещения.

- За киноснимки – интериор на снимачен ден - 1800.00 лв.

- За киноснимки – екстериор на снимачен ден - 1200.00 лв.   

 

ОРГАНИЗИРАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ

 

I. ОРГАНИЗИРАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КУЛТУРНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КОНФЕРЕНТНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИ КЪЩИ:

1. Организиране провеждането на културни, образователни и конферентни дейности във възрожденски къщи:

- До 1 час - 60.00 лв.

- До 2 часа - 120.00 лв.

- До 4 часа - 200.00 лв.

- На ден - 350.00 лв.

2. Представяне на изложби в изложбени зали до 7 дни - 200.00 лв.

3. Представяне на изложби в дворни пространства до 7 дни - 100.00 лв.

4. Провеждане на културни събития, творчески работилници и занимания, образователни програми и други в изложбени зали и дворни пространства, на ден - 120.00 лв.

5. Провеждане на културни събития, творчески работилници и занимания, образователни програми и други в изложбени зали и дворни пространства, за два дни - 200.00 лв.

6. Провеждане на културни събития, творчески работилници и занимания, образователни програми и други в изложбени зали и дворни пространства, за три дни - 300.00 лв.

7. За провеждане на сватбени и други тържества - 600.00 лв.

8. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак - 250.00 лв.

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ НА АНТИЧЕН ТЕАТЪР:

1. За провеждане на мероприятия на ден - 2700.00 лв.

2. За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата на ден - 1350.00 лв.

3. За провеждане на мероприятия от държавни културни институти на ден - 900.00 лв.

4. За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата на ден от държавни културни институти на ден - 450.00 лв.

5. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак - 1000.00 лв.

ВИП гримьорна за мероприятия  на Античен театър – Пампорова къща, ул. Цар Ивайло № 2

1.  За организатори на мероприятия на ден - 300.00 лв.

2.  За организатори на мероприятия  за период от 5 дни - 1000.00 лв.

3.  За организатори на мероприятия от държавни културни институти на ден - 150.00 лв.

4.  За организатори на мероприятия от държавни културни институти за период от 5 дни - 500.00 лв.

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ НА МАЛКА БАЗИЛИКА:

1. За провеждане на мероприятия на ден - 1000.00 лв.

2. За провеждане на културни мероприятия – до 4 часа - 500.00 лв.

3. За провеждане на културни мероприятия – до 2 часа - 250.00 лв.

4. За провеждане на културни мероприятия, с ползване само на двора или само сградата на базиликата – на ден - 500.00 лв.

5. За провеждане на културни мероприятия, с ползване само на двора или само сградата на базиликата – до 4 часа - 250.00 лв.

6. За провеждане на културни мероприятия, с ползване само на двора или само сградата на базиликата – до 2 часа - 125.00 лв.

7. Представяне на изложби до 7 дни- 200.00 лв.

8. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак- 250.00 лв.

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ НА РИМСКИ СТАДИОН:

1. За провеждане на културни мероприятия на ден - 300.00 лв.

2. За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата на ден - 150.00 лв.

3. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак- 250.00 лв.

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕКСЕЛСИОР /ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ/

1. За провеждане на мероприятия до 2 часа - 120.00 лв.

2. За провеждане на мероприятия до 4 часа - 200.00 лв.

3. Представяне на изложби до 7 дни - 240.00 лв.

4. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак - 200.00 лв.

 

ПОЛЗВАНЕ И КОПИРАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ АРХИВ, КСЕРОКС И МУЛТИМЕДИЯ, СПРАВКИ

 

I. ПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ АРХИВ, НА МЯСТО

1. От собственици на недвижими културни ценности / на страница - 4.00 лв.

2. От други физически и юридически лица / на страница - 8.00 лв. 

3. Ксерокопие на цялостната документация от техническия архив / на страница - 10.00 лв.

 

II. КСЕРОКС УСЛУГИ /ФОРМАТ А4 - НА КОПИЕ/

1. Едностранно - 0.05 лв.

2. Двустранно - 0.08 лв.

3. Сканиране /на страница/ - 1.00 лв.

 

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЯ

1. До 1 час - 20.00 лв.

2. До 4 часа - 40.00 лв.

3. Над 4 часа - 80.00 лв.

 

Вижте цялата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на ОИ "Старинен Пловдив"

 

Повече информация за организация и запитвания за мероприятия на:

моб.: +359 876 536 222

e-mail: events@oldplovdiv.bg

Заявление за ползване на обект може да разпечатате от тук:

Заявление-ФЛ

Заявление -ЮЛ

 Адрес:  гр.Пловдив 4000,  ул."Константин Стоилов" № 57     виж на карта
тел. + 359 (0) 32 627 082

Работно време: Всеки ден 

Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9.00 - 17.30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9.00 - 18.00 часа

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив, ул. „Цар Ивайло”  2- A   виж на карта
тел.: +359 (0)32 621 040

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9.00 - 17.30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9.00 - 18.00 часа

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив,  ул."Артин Гидиков" № 4     виж на карта
тел. + 359 (0) 32 628 998

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9.00 - 17.30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9.00 - 18.00 часа

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив,  ул."Съборна" № 16     виж на карта
тел. + 359 (0) 32 624 594

Работно време:

Ноември - Март:    Понеделник - Петък    9.00 - 17.30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Петък   9.00 - 18.00 часа

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив,  ул."Цанко Лавренов" № 3     виж на карта
тел. + 359 (0) 32 626 216

Работно време:

Ноември - Март:    Понеделник - Петък    9.00 - 17.30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Петък   9.00 - 18.00 часа

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив, пл. "Римски стадион"     виж на карта
тел. + 359 (0) 876 662 881

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9.00 - 17.30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9.30 - 18.00 часа

ПРОЖЕКЦИОННА ЗАЛА

Начало на прожекциите:

Сутрешни прожекции:

10:00 ч.
10:40 ч.
11:20 ч.
12:00 ч.

Следобедни прожекции:

13:40 ч.
14:20 ч.
15:00 ч.
15:40 ч.
16:20 ч.
17:00 ч.

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив,  ул."Кирил Нектариев" № 15     виж на карта
тел. + 359 (0) 32 635 381

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9.00 - 17.30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9.00 - 18.00 часа

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив,  ул."Съборна" № 18     виж на карта
тел. + 359 (0) 32 635 308

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9.00 - 17.30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9.00 - 18.00 часа

Заявка за посещение Още

Адрес:  гр.Пловдив бул."Княгиня Мария Луиза" № 31 а
тел. + 359 876 662 882

Работно време за периода Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9.00 - 17.30 часа

Работно време за периода Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9.00 - 18.00 часа

Заявка за посещение Още

Понастоящем обектът е отворен за безплатни посещения.    

Заявка за посещение Още

Адрес: гр.Пловдив ул."Тодор Самодумов" № 3 А виж на карта
тел. + 359 (0) 32 660 160

Работно време: Всеки ден

Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9.00 - 17.30 часа

Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9.00 - 18.00 часа

Заявка за посещение Още
Календар на събитията  

Календар и събития