Нормативни документи

http://oldplovdiv.bg/storage/10/0/46/5087eb41e2af574358e56b62fc7b3edc.pdf

Р Е Ш Е Н И Е № 103 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.

 

http://oldplovdiv.bg/storage/10/0/48/eb9aa1c885558c8fe3f07618d44310ea.pdf

Заявление за ползване на обект за физически лица можете да разпечатате от тук.

http://oldplovdiv.bg/storage/10/0/47/4ac79dccc2757376ea5fda271fe85139.pdf

Заявление за ползване на обект за юридически лица можете да разпечатате от тук.

http://oldplovdiv.bg/storage/10/0/42/efdb8a7d038db595439f0bc6fcb3cc30.pdf

От тук може да се изтегли заявление за реклама.

 

Календар на събитията  

Календар и събития