Забележителности

  • 3D разходка /
  • Одеон


Античен одеон и Античен форум – Форумът е най-големият форумен комплекс на територията на България. На него е бил съсредоточен административният, икономическият, културният и религиозният живот на античния град. Намира се от южната страна на Централна поща.Северната страна на форумния комплекс е заета с обществени сгради.Тук е ситуирана първата градска съкровищница на Мизия и Тракия.В северозападния ъгъл е Одеонът на форумния комплекс. Той е  със 300-350 места. Съдържа всички елементи на покрита театрална сграда. Открити са ценни мраморни фрагменти от сградата, надпис върху постамент на императорска статуя, галерия със запазени антични зидове, оригинални мраморни колони и 87 сребърни монети, вероятно укрити при готското нашествие. Днес е място за концертни изяви.

Календар на събитията  

Календар и събития

 

 


 

Понастоящем обектът е отворен за безплатни посещения.    

 
 
MAP  

< Забележителности