Кои сме ние - история, мисия, цели

   Общинският институт „Старинен Пловдив“ извършва и управлява дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности,

популяризиране на българското духовно и културно - историческо наследство, както и организиране и осъществяване на културни дейности

и прояви.

 

   Общинският институт извършва дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности, предоставени за управление

на ОИ “Старинен Пловдив”.

    Участва в изготвянето и координацията по изпълнение на стратегията за опазване на културното наследство на територията на общината.

Координира мероприятия по благоустройство, инфраструктура, художествено и улично осветление, озеленяване, чистота, външно колоритно

оформление, реклама, сигнализация и маркировка на територията на АИР „Старинен Пловдив“.

 

   Занимава се с културно - информационна, експозиционна и популяризаторска дейност за използване на наследството, организира и осъществява

международни, национални и регионални културни дейности и прояви, осигурява съвременни възможности за културен туризъм.

 

   Консервация и реставрация на културни ценности по реда на Закона за културно наследство. Изготвя и реализира проекти по програма,

свързани с опазване и популяризиране на културното наследство, с развитие на културата и туризма и др.

 

   Взаимодейства с институционни партньори: Министерство на културата, НИПКН, Съвет по туризма, културни организации по ЗЗРК,

неправителствени организации и други заинтересовани лица.

 

   Представители на института участват в експертни съвети и комисии, създадени към община Пловдив, свързани с опазване и развитие на

културното наследство.

Управлява предоставените на института имоти и вещи.

   Извършва допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с основните - в областта на производство и разпространение на

сувенирни материали, реплики и апликации, възраждане на местни занаяти и традиции, организиране и осъществяване на културни дейности

и прояви, отдаване под наем и др. Получените допълнителни средства остават на разпореждане на общинския институт.

 

 

 

НАШАТА ИСТОРИЯ

През 1956 год. Стария Пловдив е обявен за Архитектурно-исторически резерват, през 1979 получава златен европейски медал за опазване паметниците от миналото, а от 2011г. е и в списъка на археологическите резервати.

 

 

НАШАТА МИСИЯ

Общинският институт „Старинен Пловдив”,  с Решение на Общинския съвет на град Пловдив и в координация с Министъра на културата на Република България е създаден на 02.07.2004 г като общински културен институт, в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила и развитие на културата в гр. Пловдив, България, с цел извършване на дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности, предоставени за управление на ОИ “Старинен Пловдив”. Институтът изпълнява общинската политика за защита и развитие на културното наследство в съответствие с принципите на националната културна политика и местните традиции.

Създаден с убеждението, че, в крайна сметка, най-голямото, което можем да завещаем на бъдещите поколения е да им предадем наследството, което ние сме получили, Общинският институт “Старинен Пловдив”  управлява и контролира всички дейности по реставрация, консервация, рехабилитация, озеленяване, осветление и стопанисване на територията на архитектурния резерват, провежда културна и информационна дейност в резервата и предоставя съвременни възможности за развитие на културен туризъм, набиране на средства, постоянен мониторинг, документиране, архивиране. 


Календар на събитията  

Календар и събития