Проекти

Приложение № 8.2

8.2. ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ", РЕГИОНАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ" ПЛОВДИВ, ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ-ПЛОВДИВ, РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ, РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ, РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ, РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ, ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ ТРАКИЯ 

(Изм. и доп. с Р.84, Пр.№ 4 от 17.03.2016 г., изм. и доп. с Р.4, Пр.№ 1 от 19.01.2017 г., изм. и доп. с Р. № 205, Пр. №11 от 21.06.2017 г., изм. с Р. № 8, Пр. № 1 от 23.01.2018 г.; изм. и доп. с Р. № 306, Пр.№ 14 от 02.08.2018г. ; изм. и доп. с Р. № 371, Пр. № 17 от 11.10.2018 г.; изм. и доп. с Р. № 13, Пр. № 1 от 22.01.2019 г., изм. - Р. № 126, Пр. № 9 от 16.05.2019 г., в сила от 1.06.2019 г., доп. - Р. № 234, Пр. № 14 от 1.08.2019 г., в сила от 1.10.2019 г., изм. - Р. № 103, Пр. № 7 от 14.05.2020 г., в сила от 1.06.2020 г.)

Приложение № 8.2

8.2. ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ", РЕГИОНАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ" ПЛОВДИВ, ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ-ПЛОВДИВ, РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ, РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ, РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ, РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ, ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ ТРАКИЯ 

(Изм. и доп. с Р.84, Пр.№ 4 от 17.03.2016 г., изм. и доп. с Р.4, Пр.№ 1 от 19.01.2017 г., изм. и доп. с Р. № 205, Пр. №11 от 21.06.2017 г., изм. с Р. № 8, Пр. № 1 от 23.01.2018 г.; изм. и доп. с Р. № 306, Пр.№ 14 от 02.08.2018г. ; изм. и доп. с Р. № 371, Пр. № 17 от 11.10.2018 г.; изм. и доп. с Р. № 13, Пр. № 1 от 22.01.2019 г., изм. - Р. № 126, Пр. № 9 от 16.05.2019 г., в сила от 1.06.2019 г., доп. - Р. № 234, Пр. № 14 от 1.08.2019 г., в сила от 1.10.2019 г., изм. - Р. № 103, Пр. № 7 от 14.05.2020 г., в сила от 1.06.2020 г.)

ВИД НА УСЛУГАТА

Цена без ДДС, в лева

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“

І.

В х о д н и   б и л е т и

1.

ВХОДНИ БИЛЕТИ ЗА ЕДИН ОБЕКТ

1.1.

За възрастни

5

1.1.1.

За възрастни, Епископска базилика

12

1.2.

За индивидуални посещения на ученици и студенти

2

1.2.1.

За индивидуални посещения на ученици и студенти, Епископска базилика

5

1.3.

За деца до 7 години и хора със специфични потребности /степен на инвалидност над 50%/

Безплатно

1.4.

Фамиле.н билет /родители с деца от 7 до 16 години/

10

1.4.1.

Фамилен билет /родители с деца от 7 до 16 години/, Епископска базилика

24

1.5.

За организирани групови посещения над 10 души /на човек

4

1.5.1.

За организирани групови посещения над 10 души /на човек, Епископска базилика

10

1.6.

За организирани групови посещения на ученици и студенти над 10 души /на човек

1

1.6.1

За организирани групови посещения на ученици и студенти над 10 души /на човек, Епископска базилика

3

1.7.

За индивидуални и групови посещения на Римски стадион от възрастни и учащи

Безплатно

1.8.

За възрастни, за прожекционна зала на Римски стадион

6

1.9.

За възрастни, за прожекционна зала на Римски стадион, при организирани групови посещения над 10 души /на човек/

5

1.10.

За възрастни, за прожекционна зала на Римски стадион, при организирани групови посещения над 20 души / на човек

4

1.11.

За ученици и студенти, за прожекционна зала на Римски стадион

3

1.12.

За ученици и студенти, за прожекционна зала на Римски стадион, при организирани групови посещения над 10 души /на човек

2

1.13.

Посещение на прожекционна зала на Римски стадион за деца до 7 години и хора със специфични потребности / степен на инвалидност над 50%/

Безплатно

2.

КОМБИНИРАНИ ВХОДНИ БИЛЕТИ

2.1.

За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария град, с изключение на Малка базилика и Епископска базилика

15

2.2.

За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария град, при организирани групови посещения над 10 души /на човек/, с изключение на Малка базилика и Епископска базилика

14

2.3.

За ученици и студенти, за 5 обекта по избор в Стария град, с изключение на Малка базилика и Епископска базилика

5

2.4.

Фамилен комбиниран билет за 5 обекта по избор в Стария град /родители с деца от 7 до 16 години/, с изключение на Малка базилика“ и Епископска базилика

30

2.5.

За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария град /с изключение на Малка базилика и Епископска базилика/ и прожекционна зала на Римски стадиони

19

2.6.

За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария град /с изключение на Малка базилика и Епископска базилика/ и прожекционна зала на Римски стадион, при организирани групови посещения над 10 души /на човек

18

2.7.

За учащи, за 5 обекта по избор в Стария град /с изключение на Малка базилика и Епископска базилика/ и прожекционна зала на Римски стадион

7

2.8.

За възрастни, за къща „Стамболян“ и прожекционна зала на Римски стадион

6

2.9.

За възрастни, за къща „Стамболян“ и прожекционна зала на Римски стадион, при организирани групови посещения над 10 души/ на човек

5

2.10.

За възрастни, за къща „Стамболян“ и прожекционна зала на Римски стадион, при организирани групови посещения над 20 души/ на човек

4

2.11.

За учащи, за къща „Стамболян“ и прожекционна зала на Римски стадион

3

2.12.

За учащи, за къща „Стамболян“ и прожекционна зала на Римски стадион, при организирани групови посещения над 10 души/на човек

2

2.13.

За възрастни, Малка базилика и Епископска базилика

15

2.14.

За възрастни, Малка базилика и Епископска базилика, при организирани групови посещения над 10 души /на човек/

14

2.15.

За ученици и студенти, Малка базилика и Епископска базилика

6

2.16.

За ученици и студенти, Малка базилика и Епископска базилика, при организирани групови посещения над 10 души /на човек/

5

2.17.

Фамилен комбиниран билет, Малка базилика и Епископска базилика /родители с деца от 7 до 16 години/

30

 

Забележка:Входът за обектите, стопанисвани от ОИ „Старинен Пловдив“ е безплатен за посетители и събития, както следва:

·         Всеки първи четвъртък от месеца за учащи и пенсионери;

·         За водачи на организирани групи над 10 души;

·         Членове на ИКОМ, ИКОМОС, Асоциацията на екскурзоводите в България,

професионални организации и журналисти - срещу съответната легитимация;

·         Дарители, бивши и настоящи служители на ОИ „Старинен Пловдив“;

·         Официални делегации и гости на Община Пловдив;

·         6 септември – Празник на Съединението на България и град Пловдив;

·         Европейска нощ на музеите и галериите;

·         Пловдивска нощ на музеите и галериите.

ІІ.

Беседи

1.

Беседа за 1 обект

15

2.

Беседа по комбиниран билет "5 обекта по избор в Стария град, с изключение на Малка базилика и Епископска базилика" или по комбиниран билет "Малка базилика и Епископска базилика" /за група до 20 човека/

50

3.

Обиколна беседа на територията на Стария град без посещение на обекти /за група до 20 човека, до 90 мин./

75

4.

Обиколна беседа на територията на град Пловдив без посещение на обекти /за група до 20 човека, до 90 мин./

75

III.

Организиране провеждането на културни, образователни и конферентни дейности във възрожденски къщи

1.

Организиране провеждането на културни, образователни и конферентни дейности във възрожденски къщи

1.1.

До 1 час

60

1.2.

До 2 часа

120

1.3.

До 4 часа

200

1.4.

На ден

350

2.

Представяне на изложби в изложбени зали до 7 дни

200

3.

Представяне на изложби в дворни пространства до 7 дни

100

4.

Провеждане на културни събития, творчески работилници и занимания, образователни програми и други в изложбени зали и дворни пространства, на ден

120

4.1.

Провеждане на културни събития, творчески работилници и занимания, образователни програми и други в изложбени зали и дворни пространства, за два дни

200

4.2.

Провеждане на културни събития, творчески работилници и занимания, образователни програми и други в изложбени зали и дворни пространства, за три дни

300

5.

За провеждане на сватбени и други тържества

600

6.

За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак

250

IV.

Мероприятия на Античен театър

1.

За провеждане на мероприятия на ден

2700

2.

За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата на ден

1350

3.

За провеждане на мероприятия от държавни културни институти на ден

900

4.

За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата от държавни културни институти на ден

450

5.

За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак

1000

6.

ВИП гримьорна за мероприятия  на Античен театър – Пампорова къща, ул. Цар Ивайло № 2

 

6.1.

За организатори на мероприятия на ден

300

6.2.

За организатори на мероприятия  за период от 5 дни

1000

6.3.

За организатори на мероприятия от държавни културни институти на ден

150

6.4.

За организатори на мероприятия от държавни културни институти за период от 5 дни

500

V.

МЕРОПРИЯТИЯ НА МАЛКА БАЗИЛИКА

1.

За провеждане на културни мероприятия – на ден

1000

2.

За провеждане на културни мероприятия – до 4 часа

500

3.

За провеждане на културни мероприятия – до 2 часа

250

4.

За провеждане на културни мероприятия, с ползване само на двора или само сградата на базиликата – на ден

500

5.

За провеждане на културни мероприятия, с ползване само на двора или само сградата на базиликата – до 4 часа

250

6.

За провеждане на културни мероприятия, с ползване само на двора или само сградата на базиликата – до 2 часа

125

7.

Представяне на изложби до 7 дни

200

8.

За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак

250

VI.

МЕРОПРИЯТИЯ НА РИМСКИ СТАДИОН

1.

За провеждане на културни мероприятия на ден

300

2.

За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата на ден

150

3.

За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак

250

VII.

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕКСЕЛСИОР /ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ/

1.

За провеждане на мероприятия до 2 часа

120

2.

За провеждане на мероприятия на час до 4 часа

200

3.

Представяне на изложби до 7 дни

240

4.

За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак

200

VIII.

МЕРОПРИЯТИЯ НА ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА

1.

За провеждане на културни мероприятия, ет. 1 абсидно пространство – до 2 часа

300

2.

За провеждане на културни мероприятия, ет. 1 абсидно пространство – до 4 часа

500

3.

За провеждане на културни мероприятия, ет. 2 – до 2 часа

300

4.

За провеждане на културни мероприятия, ет. 2 – до 4 часа

500

5.

За провеждане на мероприятия, Мецанин - Зала за временни изложби и събития – до 2 часа

150

6.

За провеждане на мероприятия, Мецанин - Зала за временни изложби и събития – до 4 часа

250

7.

Провеждане на творчески работилници и занимания, образователни програми и други в зона "Класна стая" – за 1 часа

80

ІХ.

ЗА СНИМАЧНА ДЕЙНОСТ

1.

Професионално заснемане на един експонат с цел публикация. Експонати, носещи авторско право, подлежат на допълнително договаряне с носителя на авторското право

60

2.

Заснемания на експонати

12

3.

Любителско заснемане с фотоапарат

6

4.

Любителско заснемане с видеокамера

12

5.

За заснемане фотосесии в обектите, музейните къщи, дворове – за 1 час

120

6.

Заснемане на видео клип/телевизионни снимки в обектите, музейните къщи, дворове – за 1 час

200

7.

За киноснимки – интериор на снимачен ден

1800

8.

За киноснимки – екстериор на снимачен ден

1200

Х.

Ползване и копиране на документация от техническия архив, ксерокс и мултимедия, справки

1.

Ползване на документация от технически архив, на място

 

1.1.

от собственици на недвижими културни ценности /на страница

4

1.2.

от други физически и юридически лица /на страница

8

1.3.

Ксерокопие на цялостната документация от техническия архив /на страница

10

2.

Ксерокс услуги /формат А4, на копие/

 

2.1.

едностранно

0,05

2.2.

двустранно

0,08

3.

Сканиране /на страница/

1

4.

Осигуряване на мултимедия

 

4.1.

До 1 час

20

4.2.

До 4 часа

40

4.3.

Над 4 часа

80

Забележка:

1. Върху цените на извършваните услуги се начислява ДДС, с изключение на тези по т. I.1.1 до I.1.6.1, от I.2.1 до I.2.17, II.1 и II.2, от IХ.1 до IХ.8.

2. Не се заплаща цената по т. III, IV, V, VI, VII и VIII за мероприятия, организирани от ОИ „Старинен Пловдив” и Община Пловдив по утвърден от Кмета на общината график за съответната година.

3. За провеждане на мероприятия от раздели ІІІ, ІV, V, VІ, VII и VIII вкл. се заплаща сума в размер на 30% от стойността на съответната услуга. Сумата е дължима в срок до 10 дни след получаване на потвърждение на дата за провеждане на събитието, когато то се отнася за текущата година. В случай, когато събитието е за следваща година/ни, сумата е дължима в първия месец от съответната година, в която се провежда събитието. При отказ на заявителя от провеждане на мероприятие, сумата не се възстановява. При невнасяне на сумата, в размер на 30% от стойността на съответната услуга, до 10 дни след получаване на потвърждение, датата се счита за свободна. Окончателното плащане на 70% от стойността на съответната услуга следва да бъдат внесени в срок до 10 дни преди ползването на обекта.

ХІ.

РЕКЛАМА

1.

Реклама в туристическа карта

1.1.

Каре в туристическа карта с размери 60 мм x 35 мм - за тираж 50 000 бр.

667

1.2.

Каре в туристическа карта с размери 60 мм x 35 мм - за тираж 30 000 бр.

500

1.3.

Каре в туристическа карта с размери 60 мм x 35 мм - за тираж 20 000 бр.

334

1.4.

Каре в туристическа карта с размери 60 мм x 35 мм - за тираж 10 000 бр.

167

2.

Рекламни билбордове

 

2.1.

Рекламен билборд (бул. България, надлез „Скобелева майка“, Карловско шосе) – за брой

 

2.1.1.

За период от 14 дни

200

2.1.2.

За период от 1 месец

400

2.1.3.

За период от 3 месеца

1000

2.2.

Ползване на рекламни билбордове (ул. България, надлез „Скобелева майка“ и Карловско шосе) – ведно

 

2.2.1.

За период от 14 дни

550

2.2.2.

За период от 1 месец

1000

2.2.3.

За период от 3 месеца

2000

XІІ.

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

1.

Разполагане на един вид печатен рекламно-информационен материал в туристически информационен център на специални за целта щендери и витрини

 

1.1.

За период от 1 месец

35

1.2.

За период от 3 месеца

55

1.3.

За период от 6 месеца

95

XІІІ.

ТАКСИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ,  ОРГАНИЗИРАНИ ЧРЕЗ ОИ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ” ИЛИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

1.

Международна среща по туризъм

 

1.1.

Такса участие в Международна среща за туризъм за туроператори и туристически агенции, с изключение на пловдивските, за всички дни на мероприятието за 1 представител

83,3333333

1.2.

Такса участие само в B2B срещите на Международна среща по туризъм с работна маса за туроператори, туристически агенции, хотелиери и ресторантьори, общини и неправителствени организации за 1 представител

41,6666667

2.

Такса участие в Международна среща по туризъм за хотелиери, ресторантьори и други организации, имащи отношение към туризма и не попадащи в XІ. т. 1, за всички дни на мероприятието за 1 представител

208,333333

3.

Такса участие в други мероприятия, организирани чрез ОИ „Старинен Пловдив“

208,333333

Забележка:

1. Не се заплаща цената по т. XІ и XІІ за реклама на мероприятия, в които ОИ „Старинен Пловдив” и Община Пловдив са организатори или съорганизатори.

 

ВИД НА УСЛУГАТА

Цена без ДДС, в лева

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“

І.

В х о д н и   б и л е т и

1.

ВХОДНИ БИЛЕТИ ЗА ЕДИН ОБЕКТ

1.1.

За възрастни

5

1.1.1.

За възрастни, Епископска базилика

12

1.2.

За индивидуални посещения на ученици и студенти

2

1.2.1.

За индивидуални посещения на ученици и студенти, Епископска базилика

5

1.3.

За деца до 7 години и хора със специфични потребности /степен на инвалидност над 50%/

Безплатно

1.4.

Фамиле.н билет /родители с деца от 7 до 16 години/

10

1.4.1.

Фамилен билет /родители с деца от 7 до 16 години/, Епископска базилика

24

1.5.

За организирани групови посещения над 10 души /на човек

4

1.5.1.

За организирани групови посещения над 10 души /на човек, Епископска базилика

10

1.6.

За организирани групови посещения на ученици и студенти над 10 души /на човек

1

1.6.1

Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Проекти