Проекти

КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА: „Старинен Пловдив през детските очи”Общински институт „Старинен Пловдив”

4000 Пловдив, ул. „Константин Стоилов“ № 50, тел.: +359 32 633 380, факс: +359 32 627 132

ел. поща: stargrad@oldplovdiv.bg, web: www.oldplovdiv.bg

КОНКУРС

ЗА ДЕТСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО

НА ТЕМА: „Старинен Пловдив през детските очи”

 

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

 

 1. Темата на конкурса цели да привлече вниманието и интереса на децата към богатото и разнообразно културно наследство в Архитектурно-исторически резерват  „Старинен Пловдив”, което да провокира вроденото им любопитство и фантазия, и да ги вдъхнови за изразяване чрез художествено творчество.
 2. Условия за участие в конкурса:
 • Конкурсът е насочен към деца на възраст от 7 до 14 годишна възраст, разделени в две възрастови групи: от 7 до 10 години (от 1-ви до 4-ти клас) и от 11 до 14 години (от 5-ти до 7-ми клас) от всички населени места на Република България;
 • Всеки участник може да изпрати само 1 (една) творба за участие в конкурса;
 • Конкурсните творби могат да са от различните видове и жанрове на изобразителното изкуство, изпълнени с различни материали и техники - живописни, графични, пластични или смесени;
 • Форматът на творбите трябва да е не по-малък от А3 за живопис; А4 за графика и без ограничени параметри за скулптура;
 • Конкурсните произведения, качествено заснети - мин. 300 dpi PNG, се изпращат на електронна поща: picture@oldplovdiv.bg. Всяка изпратена за конкурса творба следва да бъде придружена от описание включващо: заглавие, формат (размер), техника на изпълнение, имена на автора, възраст, населено място, учебно заведение/школа по изобразително изкуство, телефон и електронна поща за връзка.
 • Всички участници в конкурса предоставят на ОИ „Старинен Пловдив” правото творбите им да се покажат във виртуална изложба, както и да се използват с некомерсиална цел при изпълнение на мисията на Института – популяризация на културното наследство на Стария град (при условия за точно изписване на автора);
 • Изпращайки своята творба за конкурса, участникът се съгласява за нейното публично представяне в социалните мрежи, на сайта на Института или в други медии, съобразно настоящите Общи условия;
 • С участието си в конкурса, участникът се съгласява с обработването на личните му данни съобразно законовите изисквания;
 • В конкурса нямат право да  участват  членове на  семействата на служителите в ОИ „Старинен Пловдив”;
 • ОИ „Старинен Пловдив” не е длъжен да води кореспонденция с участниците, които не са селектирани;
 • ОИ „Старинен Пловдив” не носи отговорност за това дали лицето участвало в конкурса е действителния автор  на  творбата, която е предоставило;
 • ОИ „Старинен Пловдив” има неотменимото право по своя преценка да прекрати конкурса по всяко време,  в случай, че настъпят обстоятелства свързани с нарушаване на общите условия на конкурса или при форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на конкурса се обявява на Facebook страницата на организатора, както и на интернет страницата му. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация;
 • С участието си в настоящия конкурс, участникът и неговите родители/настойници декларират и се съгласяват, че предоставят творбата доброволно за участие в конкурса и за ползването на правата, които може да се придобият с участието в конкурса. В случай, че участникът бъде селектиран, той предоставя изричното си съгласие ОИ „Старинен Пловдив“ да използва творбата, а името на автора и това на неговата  творба да бъдат разгласени публично, да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на ОИ „Старинен Пловдив“. За публичното разгласяване и евентуално използване на творбата и личните данни в аудио, печатни и видео материали от страна на ОИ „Старинен Пловдив“, последният в качеството си на организатор на конкурса, не дължи заплащане за това;
 • Конкурсът се провежда в съответствие с всички законови разпоредби, действащи на територията на Република България.
 1. Срокът на конкурса е от момента на неговото обявяване 07.05.2020 г. и продължава до 17:30 ч. на 27.05.2020 г.
 2. Журиране: всички произведения получени в срок и отговарящи на условията на конкурса ще бъдат оценявани от експертно жури. Резултатите от селектираните творби ще бъдат обявени на 01.06.2020 г., по повод Международен ден на детето, на сайта www.oldplovdiv.bg, както и във всички профили PlovdivOldtown /official/ в социалните мрежи.
 3. Резултати от журиране и награди:
 • всички селектирани творби ще получат публичност чрез организиране на виртуална изложба, която ще бъде публикувана на 01.06.2020 г. в официалния сайт на ОИ „Старинен Пловдив” и в профилите на Института в социалните мрежи;
 • селектираните участници ще получат персонална електронна грамота за участие;
 • от селектираните участници ще бъдат номинирани с приз „Отличен“ по трима участника във всяка възрастова категория, както и по трима участника от всяка възрастова категория ще получат поощрение;
 • наградата за отличени и поощренище бъде предоставяне на зала и организиране на представителна изложба в културния календар на ОИ „Старинен Пловдив”, която ще се реализира след отменяне на забраната за провеждане на културни събития.
 1. Приемане на правилата на конкурса става с изпращане на творба за участие в него. С това участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.
 2. Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организатора, при нужда и в координация с конкурсен участник. Този конкурс е организиран под единствената отговорност на ОИ „Старинен Пловдив” и има във фокуса си стимулиране на детското творчество.

За контакт с ОИ „Старинен Пловдив”: picture@oldplovdiv.bg

Забележка: За да спазим епидемиологичните мерки в страната и с цел улеснение на участниците предоставяме информацията:  всички управлявани от ОИ „Старинен Пловдив” обекти могат да бъдат разгледани  на http://oldplovdiv.bg/zabelejitelnosti. Снимки можете да откриете и в профилите ни Plovdiv Old town /official/ в социалните мрежи.

Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Проекти