Проекти

 

Екип на ОИ „Старинен Пловдив” спечели проектно финансиране от Министерство на културата в рамките на комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Предизвикателството, което привлича креативния екип на Института е  предложение за кандидатстване за „Събития за популяризиране на съвременното европейско изкуство в рамките на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз”. В същината на печелившия проект е идеята за преплитане на класиката и новите технологии, на идиличния творчески заряд на един знаменит художник и изразните средства на XXI век. И от този мост между минало и настояще произтича поканата пловдивчани и гостите да присъстват на художествено-музикална 3D проекция с лазерни ефекти по избрани картини от творчеството на именития художник  Златю Бояджиев.

Очакваме Ви на 12 и 13 октомври от 19:00 до 21:00 ч. пред къщата на д-р Стоян Чомаков нa ул. „Съборна“ № 18, където е поместена постоянната експозиция на артиста.

Потопете се в творчеството на класика, претворил най-истински и колоритно българския бит, което ще Ви представим със помощта на съвременните технологии! В годината на Европейското наследство ще направим широкодостъпно изкуството на творецa, чиито платна са носители на редица общочовешки ценности.

 

Медийни партньори на Проекта:

БНР Пловдив, БГ радио, Радио 1, Сити радио и вестник „Марица”

 

Повече за проекта:

Предложената за реализация художествено-музикална 3D проекция с лазерни ефекти има за цел да популяризира сред максимално широка аудитория творчеството на големия художник Златю Бояджиев. В годината на европейското културно наследство ОИ „Старинен Пловдив“ реши да заложи на аудио-визуалните технологии на 21 в. за представяне на картините на класика, тъй като чрез тях може по един атрактивен начин да се почете българският принос към богатството на европейската култура.

Със средствата на съвременните технологии, чрез лазери и 3D художествено проектиране, ще се популяризира изкуството на творец, чиито платна съчетават българските художествени традиции с богатото наследство на европейското изобразително изкуство. Неслучайно, в началото на 2018 г., по повод на Българското председателство на ЕС, експозиция на Зл. Бояджиев във Виена предизвика широк обществен отзвук.  

Златю Бояджиев е живописецът, претворил най-колоритно българския бит. Неговата воля да продължи да твори след здравословните му катаклизми може да бъде вдъхновяващ пример и за хората с увреждания, които са и една от целевите аудитории на проекта. 

Чрез планираната 3D проекция с лазерни ефекти  ще се популяризира също така и архитектурното наследство на Стария Пловдив и в частност къщата на д-р Стоян Чомаков, където от 1984 г. се помещава постоянната експозиция с творби на Златю Бояджиев.

Съвременната история на Чомаковата къщата се свързва с редица културни събития, превърнали се в знакови за Стария град и Пловдив като цяло. Освен ежедневните и многобройни туристически посещения в къщата, където е постоянната експозиция с творби на Зл. Бояджиев, се организират и специални събития за различни целеви групи.

Проектът има за цел организирането на културно събитие, чрез което жителите и гостите на Пловдив ще имат възможност да се запознаят както с творчеството на художника, така и с архитектурното наследство на града. Благодарение на атрактивния начин на презентиране картините на Златю Бояджиев, прожектирани на големия екран на възрожденската къща на д-р Стоян Чомаков, ще се запечатат трайно във визуалната памет на публиката.

Настоящият проект е естествено продължение на усилията на ОИ „Старинен Пловдив“ да популяризира културното наследство на Пловдив - бъдещата Европейска столица на културата през 2019г. В рамките на традиционните за месец септември Празници на Стария град 2018, под мотото „По трихълмието на времето“, ОИ „Старинен Пловдив“ подготви в периода 21-22 септември 2018 г. поредица от събития, с фокус върху личността и творчеството на Зл. Бояджиев:

1. Презентацията „Ръцете говорят“, основаваща се на нови проучвания върху символите, кодирани за платната на Зл. Бояджиев;

2. Работилница „Децата говорят“ – с участието на деца-творци за запознаване с рисувателни техники и дактилната азбука чрез творчеството на Зл. Бояджиев.

3. Музикално лазерно шоу „Светлината говори“ - светлинното шоу по мотиви на рапсодия „Вардар“ върху фасадата на Чомаковата къща, дом на постоянната експозиция „Зл. Бояджиев“.

Планираната художествено-музикална 3D проекция с лазерни ефекти ще бъде естествено продължение посочения цикъл от събития, посветени на Зл. Бояджиев. Чрез реализирането на събитието ОИ „Старинен Пловдив“ ще има възможност да популяризира своята изследователската дейност върху личността и творчеството на Зл. Бояджиев.

По време на двете вечери, през които ще се осъществи лазерната визуализация на картините на Златю Бояджиев, публиката на събитието – жители и гости на града - ще има възможност да се запознае и да оцени както творчеството на художника, така и архитектурното наследство на Пловдив.

Благодарение на 3D проекцията с лазерни ефекти хора с увреждания ще могат да се докоснат до творчеството на големия художник, като по този начин ще бъдат преодолени архитектурните пречки за достъп до колекцията на класика.

Реализацията на самата 3D проекция с лазерни ефекти ще бъде заснета и с дрон. Като част от проекта ще бъде създаден специален филм, посветен на събитието. Това ще допринесе за привличане на допълнителна публика и след края на самия проект.

 

     Цели на проекта:

 

  • Популяризиране на българското духовно богатство и неговата значимост в контекста на Европейската година на културното наследство чрез представяне на творчеството на Златю Бояджиев със средствата на визуалните технологии на 21 в.
  • Интегриране и представяне, чрез формите на съвременното изкуство, значимото културно наследство на утвърден български творец в контекста на европейската културна памет и идентичност.
  • Използване на недвижимото културно наследство  (АИР „Старинен Пловдив“) на Пловдив като сцена за експониране на европейската културна памет.
  • Популяризиране на архитектурното наследство на Старинен Пловдив и в частност на архитектурния ансамбъл на къщата на д-р Стоян Чомаков, където в днешно време се намира постоянната експозиция с творби на Златю Бояджиев.
  • Разширяване на целевата група посетители на Старинен Пловдив и в частност на експозиция „Златю Бояджиев, вкл. предоставяне на възможност за алтернативен достъп до творчеството на художника за хора с опорно-двигателни увреждания.
Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Проекти