Проекти

Общински Институт "Старинен Пловдив" успешно кандидатства за получаване на субсидия от средствата на Агенцията за хората с увреждания по чл. 25 от Закона за Интеграция на Хората с Увреждания и чл. 17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ.

Със спечеленото финансиране (9 713 лв.) ще се осигури заетост на лице с трайно увреждане на длъжност "организатор ремонт и поддръжка".  


Североизточното помещение на приземен етаж в сградата на ул. "Цанко Лавренов" 10 ще бъде реставрирано, съвременно оборудвано и приспособено към специфичните нужди на работното лице. Предстоят дейности по художествено изписване, подмяна на дограма, реставрация на дървени елементи,
ремонт на електрическа инсталация и доставка на нови мебели.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на четири месеца и в последствие гарантира работен стаж от тридесет и
шест месеца на лицето с увреждане.

Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Проекти