Нормативни документи

http://oldplovdiv.bg/storage/10/0/58/obs-reshenie105.pdf

Р Е Ш Е Н И Е № 105 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 27. 04. 2023 г.

 

http://oldplovdiv.bg/storage/10/0/58/pravilnik_za_dejnostta_i_ustrojstvoto_na_oi_starinen_plovdiv.pdf

 

ПРАВИЛНИК за дейността и устройството на Общински институт "Старинен Пловдив"

 

Календар на събитията  

Календар и събития