Нормативни документи

http://oldplovdiv.bg/storage/10/0/53/0bafdf7cea070d7a2c0f93110a4c92ae.pdf

Р Е Ш Е Н И Е № 103 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.

 

Календар на събитията  

Календар и събития