Почивни дни за месец май – работно време

Почивни дни за месец май – работно време

 

Обектите ни ще работят  по график както следва:

 

 

01.05.2024 г. (сряда) отворени са всички обекти със следното работно време:

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Хиндлиян“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Балабанова къща обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Музейна Аптека „Хипократ“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:00 до 18:00  ч.–  Постоянна експозиция „Златю Бояджиев“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Стамболян“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Недкович“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Клианти“ - – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

 

От 9:30 до 18:00  ч.–     Античен театър 

От 9:30 до 18:00 ч. –    Римски стадион

От 10:00 до 18:30  ч.–  Източен сектор на Римски стадион – Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

 

От 9:00 до 18:00  ч.–  Епископска базилика на Филипопол

От 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 18:00  ч.–  Малка Базилика

От 9:00 до 18:00  ч.–  Късноантична сграда „Ирини“

 

От 9:30 до 18:00  ч.–  Туристически информационен център  ул. „Райко  Даскалов“ №1

Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Туристически информационен център  ул. „Д-р Стоян Чомаков “ №1 – Стария град

Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

 

От 9:30 до 18:00  ч.–  Билетен център  - обедна почивка от 12:30 до 13:00  ч.

 

 

 

03.05.2024 г. (петък) отворени са всички обекти  със следното работно време:

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Хиндлиян“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Балабанова къща обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Музейна Аптека „Хипократ“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:00 до 18:00  ч.–  Постоянна експозиция „Златю Бояджиев“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Стамболян“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Недкович“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Клианти“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

 

От 9:30 до 18:00  ч.–  Античен театър 

От 9:30 до 18:00 ч. – Римски стадион

От 10:00 до 18:30  ч.–  Източен сектор на Римски стадион – Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

 

От 9:00 до 18:00  ч.–  Епископска базилика на Филипопол

От 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 18:00  ч.–  Малка Базилика

От 9:00 до 18:00  ч.–  Късноантична сграда „Ирини“

 

От 9:30 до 18:00  ч.–  Туристически информационен център  ул. „Райко  Даскалов“ №1

Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Туристически информационен център  ул. „Д-р Стоян Чомаков “ №1 – Стария град

Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

 

От 9:30 до 18:00  ч.–  Билетен център  - обедна почивка от 12:30 до 13:00  ч.

 

 

 

04.05.2024 г. (събота) отворени са всички обекти с изключение на Билетен център със следното работно време: 

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Хиндлиян“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Недкович“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Балабанова къща обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Музейна Аптека „Хипократ“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:00 до 18:00  ч.–  Постоянна експозиция „Златю Бояджиев“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Стамболян“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Недкович“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Клианти“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

 

От 9:30 до 18:00  ч.–  Античен театър 

От 9:00 до 18:00 ч. – Римски стадион

От 10:00 до 18:30  ч.–  Източен сектор на Римски стадион – Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

 

 

От 9:00 до 18:00  ч.–  Епископска базилика на Филипопол

От 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 18:00  ч.–  Малка Базилика

От 9:00 до 18:00  ч.–  Късноантична сграда „Ирини“

 

От 9:30 до 18:00  ч.–  Туристически информационен център  ул. „Райко  Даскалов“ №1

Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Туристически информационен център  ул. „Д-р Стоян Чомаков “ №1 – Стария град

Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

 

 

 

 

Великден (неделя)

05.05.2024 г. отворени са всички обекти с изключение на къща Недкович, къща Стамболян и Билетен център с работно време както следва:

От 9:30 до 14:00  ч.–  Къща „Хиндлиян“

От 9:30 до 14:00  ч.–  Балабанова къща

От 9:30 до 14:00  ч.–  Музейна Аптека „Хипократ“

От 9:00 до 14:00  ч.–  Постоянна експозиция „Златю Бояджиев“

От 9:30 до 14:00  ч.–  Къща „Клианти“

 

От 9:30 до 14:00  ч.–  Античен театър 

От 9:30 до 14:00 ч. – Римски стадион

От 10:00 до 14:00  ч.–  Източен сектор на Римски стадион – Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

 

 

От 9:00 до 18:00  ч.–  Епископска базилика на Филипопол

От 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 18:00  ч.–  Малка Базилика

От 9:00 до 18:00  ч.–  Късноантична сграда „Ирини“

 

От 9:30 до 14:00  ч.–  Туристически информационен център  ул. „Райко  Даскалов“ №1

От 9:30 до 14:00  ч.–  Туристически информационен център  ул. „Д-р Стоян Чомаков “ №1 – Стария град

 

 

 

06.05.24 г.  (понеделник) отворени са следните обекти с работно време:

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Недкович“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Стамболян“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Клианти“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

 

От 9:30 до 18:00  ч.–  Античен театър 

От 9:30 до 18:00 ч. – Римски стадион

От 10:00 до 18:30  ч.–  Източен сектор на Римски стадион – Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

 

От 9:00 до 18:00  ч.–  Епископска базилика на Филипопол

От 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 18:00  ч.–  Малка Базилика

От 9:00 до 18:00  ч.–  Късноантична сграда „Ирини“

 

От 9:30 до 18:00  ч.–  Туристически информационен център  ул. „Райко  Даскалов“ №1

Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Туристически информационен център  ул. „Д-р Стоян Чомаков “ №1 – Стария град

Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч

 

 

 

24.05.2024г. отворени са всички обекти със следното работно време:

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Хиндлиян“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Балабанова къща обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Музейна Аптека „Хипократ“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:00 до 18:00  ч.–  Постоянна експозиция „Златю Бояджиев“ обедна почивка от 12:30  до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Стамболян“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Недкович“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Къща „Клианти“ – обедна почивка от 13:00 до 13:30 ч.

 

От 9:30 до 18:00  ч.–  Античен театър 

От 9:30 до 18:00 ч. – Римски стадион

От 10:00 до 18:30  ч.–  Източен сектор на Римски стадион – Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

 

От 9:00 до 18:00  ч.–  Епископска базилика на Филипопол

От 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 18:00  ч.–  Малка Базилика

От 9:00 до 18:00  ч.–  Късноантична сграда „Ирини“

 

От 9:30 до 18:00  ч.–  Туристически информационен център  ул. „Райко  Даскалов“ №1

Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

От 9:30 до 18:00  ч.–  Туристически информационен център  ул. „Д-р Стоян Чомаков “ №1 – Стария град

Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч

 

От 9:30 до 18:00  ч .–  Билетен център  - обедна почивка от 12:30 до 13:00  ч.                Share on facebook
Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Новини