Нека бъдем дисциплинирани и отговорни!

Във връзка с нарастването на случаите на коронавирусна инфекция в Пловдив и страната и с цел ограничаване разпространението на COVID-19, ОИ „Старинен Пловдив” се присъединява към апела за спазване на строги мерки. В тази връзка ръководството на института реорганизира екипа, насочвайки част от служителите си към дистанционно изпълнение на служебните задължения, преустановява работата на 3D киното на Римски стадион, извършва строг контрол по обектите за спазване на противоепидемичните мерки - задължително носене на маски, спазване на физическа дистанция, редовна дезинфекция на повърхностите в обектите, миене на ръце и недопускане на струпване на хора. В обектите на ОИ „Старинен Пловдив” са поставени нови, двуезични информационни табели с предписанията, следи се за недопускане в помещенията на служители и посетители с прояви на респираторни заболявания (кашлица, хрема, температура), както и такива без предпазна маска, шлем или др.
Всяко работно място е снабдено с удобен пистолетен модел термометър за безконтактно измерване на температурата на посетителите.

Нека бъдем дисциплинирани и отговорни!                Share on facebook
Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Новини