Празнично работно време на обектите в ОИ "Старинен Пловдив"

Работното време на обектите на Общински институт "Старинен Пловдив" в периода от 23.12.2023 г. до 01.01.2024 г. е както следва:

23 декември 2023 г.
Отворени са всички обекти с изключение на Билетния център на пл. „Стефан Стамболов“

24 декември 2023 г. от 09:00 до 14:00 ч.
Отворени са Античен театър, Римски стадион, Римски стадион – източен сектор (магазин H&M), Балабанова къща, къща „Хиндлиян“,  къща на д-р Стоян Чомаков (постоянна експозиция на Златю Бояджиев), Музейна аптека „Хипократ“, Епископската базилика на Филипопол, Малка базилика от Филипопол 
Не работят къща „Стамболян“, къща „Недкович“, къща „Клианти“, Билетният център, Туристическите информационни центрове на ул. „Райко Даскалов“ №1 и на ул. „Д-р Стоян Чомаков“ №1.

25, 26 и 27 декември 2023 г.
Отворени са Античен театър, Римски стадион, Римски стадион – източен сектор (магазин H&M), Балабанова къща, къща „Хиндлиян“,  къща на д-р Стоян Чомаков (постоянна експозиция на Златю Бояджиев), Музейна аптека „Хипократ“, Епископската базилика на Филипопол, Малка базилика от Филипопол, Туристически информационен център на ул. „Райко Даскалов“ №1
Не работят къща „Стамболян“, къща „Недкович“, къща „Клианти“, Билетният център, Туристическият информационен център на ул. „Д-р Стоян Чомаков“ №1

28 и 29 декември 2023 г.
Отворени са всички обекти

30 декември 2023 г.
Отворени са всички обекти с изключение на Билетния център и Туристически информационен център на ул. „Д-р Стоян Чомаков“ №1

31 декември 2023 г. от 09:00 до 14:00 ч.
Отворени са Античен театър, Римски стадион, Римски стадион – източен сектор (магазин H&M), Балабанова къща, къща „Хиндлиян“, къща „Клианти“, къща на д-р Стоян Чомаков (постоянна експозиция на Златю Бояджиев), Музейна аптека „Хипократ“, Туристически информационен център на ул. „Райко Даскалов“ №1, Епископската базилика на Филипопол, Малка базилика от Филипопол 
Не работят къща „Стамболян“, къща „Недкович“, Туристическият информационен център на ул. „Д-р Стоян Чомаков“ №1, Билетният център

1 януари 2024 г. от 09:00 до 17:30 ч.
Отворен за посещения е Античен театър
 

От 2 януари 2024 г. всички обекти на ОИ „Старинен Пловдив“ ще работят с обичайното си работно време. Повече информация можете да получите в Туристическите информационни центрове на ул. „Райко Даскалов“ №1 и ул. „Д-р Стоян Чомаков“ №1, както и на www.oldplovdiv.bg.                Share on facebook
Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Събития