Формуляри

Заявление/Декларация ЮЛ

От тук можете да разпечатате заявление за ползване на обект за юридически лица.

Заявление/Декларация ФЛ

От тук можете да разпечатате заявление за ползване на обект за физически лица.

Заявление за реклама в ТИЦ

От тук може да разпечатате заявление за реклама в туристически информационни центрове (ТИЦ)

Заявление Епископска базилика на Филипопол ЮЛ

От тук може да разпечатате заявление за ползването на обект Епископска базилика на Филипопол ЮЛ

Декларация Епископска базилика на Филипопол ЮЛ

От тук може да разпечатате декларация за ползването на обект Епископска базилика на Филипопол за юридически лица

Заявление Епископска базилика на Филипопол ФЛ

От тук може да разпечатате заявление за ползването на обект Епископска базилика на Филипопол

Декларация Епископска базилика на Филипопол ФЛ

От тук може да разпечатате декларация за ползването на обект Епископска базилика на Филипопол за физически лица

Календар на събитията  

Календар и събития